Personvern
  Header Image  AbbVie er ansvarlig for driften av webområdet www.hudogledd.no. Disse retningslinjene for personvern forklarer hvordan AbbVie håndterer personlig informasjon som du oppgir på nettstedet. Med mindre annet er særskilt angitt, gjelder ikke disse retningslinjene personlig informasjon som samles inn fra deg når du ikke er pålogget, ei heller for  personer bosatt utenfor Norge, og heller ikke for informasjon fra besøk på tredjeparts nettsted selv om det er lenket til dette fra webområdet. Din bruk av nettstedet er underlagt disse retningslinjene for personvern og Online-vilkårene for bruk.

  Vennligst les retningslinjene før du bruker nettstedet eller oppgir personlig informasjon til nettstedet.

   

  Hva mener vi med begrepet "personlig informasjon" slik det brukes her?


  "Personlig informasjon" betyr informasjon som identifiserer deg, eller kan brukes til å identifisere deg, og som er sendt til og/eller innsamlet av nettstedet. Eksempler på personlig informasjon er ditt navn, din postadresse, e-postadresse eller telefonnummer.

   

   

  Hvordan samler AbbVie personopplysninger fra nettet?

   

  AbbVie samler inn informasjon på to måter:

   

  Personlig informasjon som du oppgir:

   

  AbbVie samler inn personlig identifiserbar informasjon som du skriver inn i datafeltene på nettstedet. For eksempel kan du bli bedt om å oppgi navnet ditt, postadresse, e-postadresse og/eller andre opplysninger for å motta informasjon eller svare på spørreundersøkelser. For å beskytte ditt privatliv, bør du ikke oppgi mer, eller andre opplysninger, enn de som er spesifikt angitt.

   

   

  Passiv innsamling av ikke-identifiserende informasjon:

   

  AbbVie kan samle inn informasjon om dine besøk på nettstedet uten at du aktivt sender slik informasjon. Identifiserende informasjon kan samles inn ved hjelp av ulike teknologier, for eksempel informasjonskapsler og sporingsbilder. Informasjonskapsler er små tekstfiler som overføres til datamaskinens harddisk via et webområde. Websignaler (også referert til som GIF-filer, piksler eller Internett-koder) gjør det mulig for AbbVie å gjenkjenne en unik informasjonskapsel på nettleseren din. Nettleseren din overfører automatisk noe av denne uidentifiserbare informasjonen til nettstedet, som for eksempel URL-adressen til nettsiden du besøkte og nettleserversjonen datamaskinen din bruker. Passiv teknologi som samler slik informasjon kan gjøre det enklere for deg å bruke nettstedet gjennom at AbbVie gir bedre service ved å tilpasse nettsiden til dine behov. I tillegg brukes slik informasjon til å utarbeide statistikker, analysere trender, og ellers administrere og forbedre nettstedet. Enkelte funksjoner på nettstedet kan ikke fungere uten bruk av passiv teknologi som samler informasjon. Informasjonen som samles inn av denne typen teknologi kan ikke brukes til å identifisere deg uten tilleggsinformasjon om deg, og AbbVie vil ikke koble slike opplysninger med informasjon innhentet gjennom bruk av slik sporingsteknologi. Når det gjelder muligheten til å begrense eller deaktivere sporingsteknologi, vennligst se nedenfor i avsnittet "Hvilke muligheter har jeg til å påvirke hvordan AbbVie samler inn og bruker personlig informasjon om meg?".

   

   

  Under hvilke omstendigheter og for hvilke formål kan AbbVie samle inn og bruke personopplysninger?

   

  AbbVie vil bruke den personidentifiserbare informasjonen du oppgir på nettstedet for å svare på dine spørsmål og for å gi deg effektiv kundeservice. Etter at du har fylt ut felt med personopplysninger i et skjema eller i et datafelt på nettstedet, kan AbbVie bruke visse spesifikke teknologier slik at nettstedet "husker" dine personlige preferanser, for eksempel deler av nettstedet du besøker ofte og, hvis du tillater det, ditt brukernavn.

   

   

  Sammenstiller AbbVie personopplysninger?

   

  AbbVie kan sammenstille personlig informasjon om kunder som bruker nettstedet. I tillegg kan AbbVie sammenstille informasjon i en ikke-identifiserbar form (aggregert/anonymisert) i den hensikt å bedre nettstedets design og AbbVies produkter, som ledd i AbbVies forskningsaktiviteter, og for å legge til rette for andre forretningsfunksjoner. AbbVie kan dele innsamlet anonym informasjon om kunder som bruker nettstedet med sine forretningsforbindelser, partnere og tredjepart.

   

   

  Hvordan kan jeg påvirke AbbVies innsamling og bruk av opplysninger om meg?

   

  Du kan alltid begrense mengden og typen av personlig informasjon som AbbVie mottar fra deg ved å velge å ikke oppgi personopplysninger i skjemaer eller i datafelt på nettsiden. Noen av våre elektroniske tjenester kan bare ytes hvis du gir oss nødvendig personlig informasjon. Andre deler av nettstedet kan spørre om du ønsker å melde deg på våre kontaktlister for tilbud, kampanjer og andre tjenester som kan være av interesse for deg.

  Du kan bli bedt om å krysse av for dine preferanser eller angi dem på annen måte, slik at du kan si ifra at du ikke vil at nettstedet skal bruke sporingsteknologi, som for eksempel cookies, til å "huske" dine personlige opplysninger, slik som bruker-ID eller e-postadresser, når du besøker nettstedet ved en senere anledning. Når dette er sagt, kan du ikke vanligvis hindre webområder som bruker sporingsteknologi i å samle inn nøytral informasjon. Noen nettlesere lar deg begrense eller deaktivere bruk av sporingsteknologi som samler ikke-identifiserbar informasjon.

   

   

  Hvem får tilgang til mine persondata?

   

  Personopplysninger er tilgjengelige for et begrenset antall av AbbVies ansatte, enkelte selskap som AbbVie kan ha samarbeidsprosjekter med, og tredjepart som utfører oppdrag for  AbbVie. AbbVie gir opplæring for sine ansatte om viktigheten av personvern, samt i hvordan å håndtere og administrere kundedata på en korrekt og sikker måte. AbbVie har dessuten som praksis å søke tillatelse der dette er pålagt gjennom lov eller forskrift, hvis du registrerer deg for aktiviteter som gjennomføres i samarbeid med et annet selskap som ønsker tilgang til dine personopplysninger. I tillegg har AbbVie som praksis å forlange at entreprenører som utfører oppdrag for AbbVie ivaretar konfidensialiteten til dine personopplysninger og kun bruker dine personlige data til å utføre arbeide for AbbVie.

  AbbVie kan overføre dine personopplysninger til utlandet. Personlig informasjon som er lagret utenfor Norge, er underlagt lovene i dette landet og disse lovene gir ikke nødvendigvis samme beskyttelse som det landet du bor i. For eksempel kan personlig informasjon som blir overført til og lagret i USA være tilgjengelig for den amerikanske regjeringen eller dens organer ved en rettslig kjennelse der.

   

   

  Deler AbbVie persondata med tredjepart?

   

  Med mindre annet er nevnt i dette avsnittet, vil AbbVie ikke overføre dine personopplysninger til tredjepart, med mindre du har fått en mulighet til å velge at så skjer. AbbVie kan videreformidle din personlige informasjon uten ditt samtykke til tredjeparts tjenesteleverandører som bistår oss i vår virksomhet. Det er AbbVies praksis å kreve at slike tredjeparts tjenesteleverandører behandler dine persondata konfidensielt og kun bruker din personlige informasjon til å utføre funksjoner for AbbVie og i samsvar med referanseinstruksjoner. AbbVie forbeholder seg videre retten til å videreformidle dine persondata for å svare på berettiget forespørsel fra offentlig myndighet, eller når det ellers kreves av loven. I tilfelle AbbVie selger en av sine produktlinjer eller enheter, vil AbbVie bare overføre dine persondata til kjøperen med ditt samtykke der dette er en forutsetning etter gjeldende rett, slik at kjøperen kan fortsette å gi deg informasjon og tjenester.

    

   

  Hvordan sikrer AbbVie personopplysninger?

   

  Det er AbbVies praksis å sikre nettstedet; imidlertid kan man ikke garantere konfidensialiteten til personlig informasjon som overføres over internett. Vi oppfordrer deg til å være forsiktig når du sender personlig informasjon over internett. AbbVie kan ikke garantere at tredjepart ikke urettmessig kan få tilgang til din personlige informasjon; derfor bør du veie fordeler opp mot risiko før du sender personlig informasjon til webområdet. I tillegg kan nettstedet inneholde lenker til tredjeparts nettsteder som ikke er under AbbVies kontroll. Nettstedet som omfattes av disse retningslinjene for personvern vil vise deg en advarsel når du lenker deg til et webområde som ikke kontrolleres av AbbVie; og du bør sjekke retningslinjene for personvern til slike tredjeparts nettsider før du sender personlig informasjon, siden AbbVie ikke er ansvarlig for deres policy eller deres retningslinjer for personvern.

  Husk at hvis du legger ut personlig informasjon på offentlige områder på webområdet, for eksempel på et online forum eller i et chatterom, kan denne informasjonen bli innsamlet og misbrukt av andre uten at AbbVie kan kontrollere det. Vær forsiktig når du legger ut personlig informasjon i offentlige fora som dette. AbbVie er ikke ansvarlig for den bruk tredjepart gjør av informasjon du legger ut, eller på annen måte gjøre tilgjengelig, i offentlige områder på webområdet.

   


  Hvordan ivaretar AbbVie barns personvern?

   

  AbbVie samler ikke bevisst inn eller bruker personlig informasjon fra barn (vi definerer "barn" som mindreårige under 18 år) på nettstedet. Vi vil ikke bevisst la barn få bestille våre produkter, kommunisere med oss, eller bruke noen av våre elektroniske tjenester. Hvis du er en forelder, og blir oppmerksom på at barnet ditt har gitt oss informasjon, vennligst kontakt oss ved å bruke en av fremgangsmåtene som er angitt nedenfor så vi kan ta de nødvendige skritt for å løse problemet.

    

   

  Hvordan kan jeg få tilgang til, korrigert eller slettet informasjon som er samlet inn om meg i kundedatabasen?

   

  Du kan be om tilgang til den personlige informasjonen vi har samlet om deg når som helst. Med din hjelp ønsker AbbVie å holde din personlig informasjon korrekt og oppdatert. Du kan be om å fjerne, endre eller korrigere din personlige informasjon. Vennligst fortell oss om eventuelle ønsker ved å kontakte oss på en av de måtene som er angitt nedenfor.

   

   

  Hvor lenge lagrer AbbVie persondata?

   

  Generelt vil AbbVie bare lagre dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål som de ble samlet inn for, i henhold til gjeldene lov og forskrift om blant annet datalagring.

   

   

  Hvordan kan jeg kontakte AbbVie?

   

  Hvis du har spørsmål om omfang, bruk, endring eller sletting av personlig informasjon som du har gitt til oss, eller hvis du ønsker å bli støket fra lister du har skrevet deg på for å motta informasjon, kan du kontakte oss via e-post på webmaster@abbvie.com .

  I all kommunikasjon til AbbVie må du inkludere e-postadressen som du brukte til å registrere deg (hvis aktuelt), adressen til webområdet der du har oppgitt personlige opplysninger som du har spørsmål om eller er bekymret for, samt en detaljert beskrivelse av hva vi kan gjøre for deg. Hvis du ønsker å slette, endre eller korrigere din personlige informasjon og tar kontakt med oss via e-post, kan du sette "Deletion Request" for å slette data, eller "Amendment / Correction Request" for å rette data, etter hva som passer, i emnefeltet på e-posten. Vi vil gjøre vårt beste for å besvare alle rimelige anmodninger på en betimelig måte.

   

   

  Hvordan vet jeg om AbbVie har oppdatert sine personvernsretningslinjer?

   

  Dersom AbbVie endrer sine personvernsretningslinjer, vil en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen gjenspeile disse endringene, og vi vil varsle deg ved å oppdatere datoen øverst i denne personvernerklæringen. Med forbehold om dine rettigheter i henhold til gjeldende lov, forbeholder AbbVie seg retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen i takt med teknologiske fremskritt, endringer i lov eller forskrift, samt i samsvar med god forretningsskikk.

   

   

  Ikrafttredelsesdato for brukerbetingelser for våre onlinetjenester av 31 desember 2009

   

  AbbVie er ansvarlig for webområdet www.hudogledd.no ("webområdet"). Disse brukerbetingelser regulerer din tilgang til nettstedet. Disse brukerbetingelser gjelder ikke for nettsider som ikke lenker til disse brukerbetingelsene, ei heller for utenlandske borgere, eller for tredjeparts nettsteder som nettstedet kan lenke til. Din bruk av nettstedet er underlagt disse brukerbetinglsene samt retningslinjene for personvern.

   

  Med forbehold om dine rettigheter i henhold til gjeldende lov, forbeholder AbbVie seg retten til å endre disse brukerbetingelsene så de gjenspeiler teknologiske fremskritt, endringer i lov eller forskrift samt som følger av god forretningsskikk. Dersom AbbVie endrer bruksbetingelsene, vil en oppdatert versjon av disse betingelsene vise disse, og vi vil varsle deg om slike endringer ved å oppdatere ikrafttredelsesdatoen på toppen av disse bruksbetingelsene. Ved å besøke eller bruke nettsiden, godtar du at du har lest, forstått og akseptert den gjeldende versjonen av bruksbetingelsene som du kan se når du får tilgang til webområdet. Hvis du er uenig med brukervilkårene, eller du er misfornøyd med webområdet, er din eneste beføyelse å slutte å bruke nettstedet.

   

   

   

   


  Fortsetter du å bruke Hud&Ledd, aksepterer du samtidig vår bruk av informasjonskapsler. Les mer ved å følge denne lenken Aksepter informasjonskapsler