Header Image
Psoriasis- og eksemforbundet og Norsk Revmatikerforbund har en rekke tilbud til deg med psoriasisartritt

 

The Psoriasis Association logoPsoriasis- og eksemforbundet (PEF) er en pasientorganisasjon for mennesker med psoriasis, psorirasisartritt og eksem.

 

 

Gjennom forbundet kan du blant annet:

  • Melde deg på Nyhetsbrev hvor du får oppdatert informasjon om psoriasisartritt

  • Bestille brosjyrer og temahefter

  • Få kontakt med lokallaget der du bor

 

I tillegg driver PEF utstrakt likeperson-arbeid. Følgende beskrivelse er gjengitt med tillatelse fra PEF: 

 

Hva er en likeperson? Alle som rammes av en kronisk sykdom vil ha behov for hjelp og støtte. Behovet kan være stort i startfasen fordi den nye livssituasjonen kan være vanskelig å takle, og mange spørsmål trenger svar.

 

PEF mener at den beste støtten kan gis av en person som har samme sykdom som en selv, og som har klart å komme videre i livet - lært seg å leve med sykdommen. De som har vært igjennom noe av det samme, det er dette vi kaller likeperson.

En likeperson i PEF er altså ingen fagperson, men en "erfaringsekspert" som har, og har levd med psoriasis, atopisk eksem eller psoriasis artritt i lengre tid.

 

Likepersonen kan du kontakte dersom du har spørsmål om den aktuelle diagnosen, om du har spørsmål om hvilke rettigheter du har som kronisk syk, om du trenger råd om lokale behandlingstilbud, eller om du trenger en å prate med.

 

Våre likepersoner deler gjerne av sine erfaringer og lytter til hva du har å si. PEFs likepersoner har et mål om at deres råd skal gjøre veien videre enklere for alle som rammes av en kronisk sykdom.

 

 

Du kan lese mer om hva Psoriasis- og eksemforbundet jobber med på: www.pefnorge.no

 

 

Norsk Revmatikerforbund (NRF) er en pasientorganisasjon som  arbeider for personer som har revmatisme og muskel- og skjelettsykdommer.

De er en av Norges største pasientorganisasjoner og har lokallag over hele landet. Deres overordnede mål er at alle som er rammet av muskel- og skjelettsykdommer skal få en bedre hverdag.

Sammen med sine medlemmer utveksler NRF informasjon og skaper møteplasser. I kraft av å være til stede lokalt - i pasienters hverdag, spiller lokallagene en uvurderlig rolle som endringsagenter og støttespillere. Sammen med likesinnede utveksles råd knyttet til diagnose, behandling, trening og hverdagsmestring. 

 

Gjennom NRF kan du:

 

• Melde deg på nyhetsbrev hvor du får oppdatert informasjon


• Bestille brosjyrer og temahefter. 
www.revmatiker.no/hverdagsliv/butikk/brosjyrer-gratis

 

• Få kontakt med lokallaget der du bor. 

 

Om NRF sitt  likepersonsarbeid: 

Hva er en likeperson? Alle som rammes av en kronisk sykdom vil ha behov for hjelp og støtte. Behovet kan være stort i startfasen fordi den nye livssituasjonen kan være vanskelig å takle, og mange spørsmål trenger svar.

 

NRF mener at den beste støtten kan gis av en person som har samme sykdom som en selv, og som har klart å komme videre i livet og lært seg å leve med sykdommen.

 

En likeperson i NRF er altså ingen fagperson, men en "erfaringsekspert" som har, og har levd med i revmatisme og muskel- og skjelettplager i lengre tid.

 

Likepersonen kan du kontakte dersom du har spørsmål om den aktuelle diagnosen, eller om hvilke rettigheter du har som kronisk syk, om du trenger råd om lokale behandlingstilbud, eller om du trenger en å prate med.

 

Likepersonene i NRF deler gjerne av sine erfaringer og lytter til hva du har å si. NRFs likepersoner har et mål om at deres råd skal gjøre veien videre enklere for alle som rammes av en kronisk sykdom.

 

Du kan lese mer om hva Norsk Revmatikerforbund jobber med på: www.revmatiker.no.


Beskrivelse over er gjengitt med tillatelse fra NRF. 


Fortsetter du å bruke Hud&Ledd, aksepterer du samtidig vår bruk av informasjonskapsler. Les mer ved å følge denne lenken Aksepter informasjonskapsler