Header Image
Man har funnet spesifikke gener som kan knyttes til psoriasisartritt. Sykdommen er ikke direkte arvelig, men man kan være arvelig disponert for å utvikle psoriasisartritt3,4.

Hva skyldes PsA?

Hvor stor risiko man har for å utvikle psoriasisartritt er vist å være avhengig av flere faktorer, blant andre:

 

 

 •  Gener og arvelighet

   

  Hvis noen i familien din har psoriasis eller psoriasisartritt, kan du ha en økt risiko for å utvikle sykdommen siden mer enn 40 % av de som har psoriasisartritt har søsken eller foreldre med enten hud- eller leddsykdom.

  Man har identifisert spesifikke arvelige gener som kan være knyttet til psoriasisartritt5,6, men det at du har disse genene er ikke alene nok til at du vil utvikle sykdommen.

   

 • Miljøfaktorer

   

  Det er vist at plutselige skader på huden, eller kontakt med visse typer bakterier eller virus, kan øke risikoen for utvikling av psoriasisartritt7,8. Foreløpig vet vi ikke nok om hvordan miljøfaktorer spiller inn, men dette er et område det forskes på.

   

 • Immunologiske faktorer

   

  Psoriasisartritt er en autoimmun sykdom (kroppens immunsystem angriper eget vev) som fører til betennelse i ledd og en overproduksjon av hudceller9,10. Gjennom klinisk forskning har man klart å identifisere signalstoffer som er sentrale i betennelsesprosessen. Flere av behandlingsalternativene som brukes i dag reduserer effekten disse signalstoffene har og gir redusert betennelse og bedring av symptomer.

 

 

 

 

 

 

Referanser:


3. Rahman P, et al. Genetic epidemiology of psoriasis and psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis. 2005;64; 37–39.

 

4. Ciocon DH, et al. Psoriasis and psoriatic arthritis: separate or one and the same?  Br J Dermatol. 2007;Nov;157(5):850-60.


5. Chandran V, et al. Familial aggregation of psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis. 2009;May;68(5):664-7.

 

6. Chandran V, et al. The Genetics of Psoriasis and Psoriatic Arthritis. Clinic Rev Allerg Immunol. 2013;44:149–156.

 

7. Pattison E, et al. Environmental risk factors for the development of psoriatic arthritis: results from a case–control study. Ann Rheum Dis. 2008;May;67(5):672-6.

 

8. Ogdie A, et al. Identification of Risk Factors for Psoriatic Arthritis: Scientific Opportunity Meets Clinical Need. Arch Dermatol. 2010;July; 146(7): 785–788.

 

9. Ciocon DH, et al. Psoriasis and psoriatic arthritis: separate or one and the same? Br J Dermatol. 2007;Nov;157(5):850-60.

 

10. Gladman D, et al. Psoriatic arthritis: epidemiology, clinical features, course, and outcome. Ann Rheum Dis. 2005;Mar; 64(Suppl 2): ii14–ii17.

 

 

 

Fortsetter du å bruke Hud&Ledd, aksepterer du samtidig vår bruk av informasjonskapsler. Les mer ved å følge denne lenken Aksepter informasjonskapsler